כתב־עת לאמנות המאה ה־21

דצמבר 50 | 2013 ש"ח רישום והדפס באמנות ישראלית שרון פוליאקין Sharon Poliakine  אל הספר
טרמינל, כתב עת לאמנות המאה ה-21