מילון מונחים

אחריות תאגידית — Corporate Responsibility — תפיסה ניהולית המקדמת שילוב מרצון של שיקולים חברתיים וסביבתיים בפעילות העסקית ובדרך ניהול יחסי הגומלין עם מחזיקי העניין . אחריותיות — Accountability — דרישת סף לממשל תאגידי וציבורי ראוי , לפיו הארגון אחראי ומחויב למתן דין וחשבון כלפי כל מי שעשוי להיות מושפע מהחלטותיו ומפעילויותיו . אסטרטגיה קהילתית — Strategic Community Investment — פעילות יזומה וממוקדת מצד פירמה במרחב הקהילתי , המושתתת בדרך כלל על שיתוף פעולה חוצה מגזרים . לרוב מתבטאת הפעילות בבניית פרויקט דגל בעל מסר חד וברור הנוגע בצורך חברתי אמיתי , הממנף ומבדל את ערכי המותג , משתף ומניע עובדים וניתן להערכה ולמדידה . בדיקת נאותות — Assurance — תהליך הערכת איכות , דיוק ואמינות של דו"ח אחריות תאגידית על ידי גורם חיצוני על פי סטנדרטים מקובלים . מטרת התהליך הנה להבטיח כי הדיווח הוא אמין , שלם וברור . גלובל קומפקט — Global compact — יוזמה בחסות האו"ם הקוראת לתאגידים לתמוך ברשימת עקרונות בנושאי זכויות אדם , העסקה הוגנת ואיכות הסביבה . למידע נוסף : www . unglobalcompact . org השולחן העגול של קוקס...  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ