מילות סיום

ספר זה עשיתי ניסיון לשרטט מפת דרכים מעשית לעולם האחריות התאגידית בישראל . הכוונה היתה לפרוש תשתית להטמעת ניהול ערכי ואחראי בהקשר של המשק הישראלי . הצורך שזיהינו היה בהנגשה של מגוון נושאי האחריות התאגידית ( אתיקה עסקית , אחריות סביבתית וחברתית וכדומה , ( בעיקר בהיבטים הפרקטיים שלו , למנהלים הישראלים . על כן נגעתי קצת בהיסטוריה של התחום ומעט בהתפתחות החשיבה של ניהול אחראי , אך בעיקר בהצגה של תהליכי עבודה ומודלים מעשיים מתחום האחריות התאגידית . אני מקווה כי מי שהצליח לקרוא את הספר עד סופו הבחין כי יש כמה קווים מקשרים בין הנושאים השונים : הקו הראשון הוא ציפיות מחזיקי העניין מהמנהלים ומהתאגידים , בעיקר בכל מה שנוגע לשקיפות ולהגינות . הקו השני הוא העיקרון כי אחריות תאגידית , כאשר היא מיושמת בהקשר הנכון ובתום לב , בהחלט יכולה להוסיף ערך גם לחברה העסקית וגם למחזיקי העניין . הקו השלישי הוא ההבנה כי המבחן העיקרי היה ויהיה אם התאגיד אחראי והגון בבסיסו ובליבה העסקית . זוהי נקודת המוצא , כיוון שאחריות תאגידית אינה יכולה ואף אסור לה לעמוד בפני עצמה . כולנו בעצם מיישמים אחריות תאגידית בחיי היום יום ,...  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ