6. ארגונים לקידום השוויון בתעסוקה

נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה היא גוף מעוגן בחוק אשר הוקם במשרד התמ"ת בשנת 2008 עקב תיקון סעיף 18 א' לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה , התשמ"ח . הנציבות פועלת למיגור האפליה והטמעת ערכי השוויון בשוק העבודה ומבקשת להתמודד עם קשיי האכיפה במישור האזרחי . http : // www . moital . gov . il / CmsTamat / Rsrc / Shivyon / Shivyon . html הפורום הישראלי לגיוון בתעסוקה  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ