ד. הדרכה למניעת הטרדה מינית

הדרכה מקיפה למניעת הטרדה מינית תתייחס לרשימת הנושאים הבאים במלואה : › סעיפי החוק המהותיים . › סעיפי הקוד האתי של החברה הרלוונטיים גם לנושא זה . › יצירת הבחנה בין פלירטוט לבין הטרדה מינית . › הדגשת ההבחנה בין יחסי מרות לבין עמיתים לעבודה . › סקירת הדרכים להבעת התנגדות להטרדה המינית וכיצד מומלץ לתעד אותה אם היא נמשכת . ההדרכה מיועדת לכלל העובדים , גברים ונשים , בכל הדרגים . נוסף על ההדרכה לעובדים , מומלץ לבנות הדרכות ייחודיות למנהלים כדי שיסייעו בהטמעת הנושא . כמו כן , לאור הפסיקה החדשה בנושא יחסי מרות , יש חשיבות מיוחדת להעברת הנושא לשדרת הניהול בארגון .  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ