ב. חובות המעביד

במסגרת התקנות למניעת הטרדה מינית ( חובות המעביד התשנ"ח , ( 1998- מעביד חייב לנקוט אמצעים סבירים כדי למנוע הטרדה מינית או התנכלות במסגרת יחסי עבודה : › על המעביד לקבוע דרך יעילה להגשת תלונה . › על המעביד לטפל ביעילות בתלונה , לעשות כל שביכולתו למנוע את הישנות המעשה ולתקן את הפגיעה . › על המעביד למנות אחראי לנושא ההטרדה המינית שיקבל את התלונות , יברר אותן , ייעץ ויספק מידע והדרכה . › על המעביד לקבל את מסקנות הבירור ולהחליט על המשך פעולה . נוסף על כך , מעביד המעסיק יותר מ 25 עובדים חייב לנסח תקנון שיובאו בו הוראות החוק למניעת הטרדה מינית והתנכלות במסגרת יחסי עבודה , ויפורטו בו דרכי הגשת התלונות והטיפול בהן . על המעביד להפיץ את התקנון לעובדיו . › ארגון פעולות הסברה והדרכה . › מינוי ממונה למניעת הטרדה מינית בעל כשירויות המצוינות בתקנה , כאשר מספר הממונים ייקבע על פי גודל ופיזור החברה . › תפקיד הממונה : קבלת תלונות , קיום בירור לשם מתן המלצות למעביד בדבר הטיפול , מתן ייעוץ , מידע והדרכה לעובדים הפונים אליו . › הארגון יביא לידיעת כל עובד את פרטי הממונה ודרכי התקשרות עמו ; כמו כן , המעביד יקל...  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ