ח. שוק העבודה — קידום נשים

בבחינת נתוני העסקת נשים בהנהלות ובדירקטוריונים במדינת ישראל של שנת 2012 מתקבלת תמונה עגומה : רק כ 5 אחוזים מכלל המנכ"לים הן נשים , הן מהוות רק 20 אחוז מההנהלות וכ 16 אחוזים בדירקטוריונים ( על פי מדד קטליסט , מרס , 2012 בחברות תל אביב . ( 100 הבסיס לתמונה עצובה זו מתחלק על פי מדד קטליסט לשלושה מרכיבים : . 1 סטריאוטיפים מוטעים , כגון חוסר התאמה לתפקידי ניהול . . 2 היעדר רישות חברתי מספיק ( צה"ל , פקולטות להנדסה ולטכנולוגיה וכדומה . ( . 3 חסמים פנים ארגוניים — פערי שכר , היעדר גמישות לאיזון בית-עבודה ( ר' המשך בסעיף הבא ) וכיוצא בזה . על פי נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה , נתוני הכנסות שכירים לשנת 2010 מלמדים על פער של 34 אחוז בין הכנסתם החודשית הממוצעת של גברים לבין זו של נשים . כמו כן , 35 . 3 אחוז מהמנהלים והמנהלות במגזר הפרטי סבורים שאמהות לילדים קטנים מופלות לרעה בשוק העבודה . כך , 32 אחוז מהפניות לנציבות שוויון הזדמנויות בעבודה בשנת 2011 היו בגין אפליה על רקע היריון . אין ספק כי שיפור בגזרת איזון בית-עבודה ופעולה אקטיבית לגיוון בתעסוקה , לצד לוחמה בסטריאוטיפים , יכולים לשנות מאזן ...  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ