ד. שילוב אנשים עם מוגבלויות בשוק העבודה הפתוח

כ 17 אחוזים מתושבי ישראל הם אנשים עם מוגבלות פיזית , חושית או שכלית , מתוכם כ 150 , 000 בעלי נכויות קשות . מתוך אוכלוסייה זו , 43 אחוזים בלבד משולבים בשוק התעסוקה . למעלה משליש מהעובדים עם מוגבלות משתכרים עד לשכר מינימום . ( מתוך נתוני אתר תב"ת — תנופה בתעסוקה , והמטה לשילוב אנשים עם מוגבלויות , משרד התמ"ת ( . מרבית האוכלוסייה המועסקת חסרת ידע ומיומנויות מקצועיות , ולכן משולבת בעבודות אשר אינן דורשות התמקצעות ומונעות התקדמות בסולם הדרגות והשכר במשק . רבים מאוכלוסייה זו הנם בעלי השכלה וכישורי למידה גבוהים , ובכל זאת משולבים בעבודה שאינה תואמת את כישוריהם . עובדה זו גורמת לחוסר עניין , לאדישות , לקושי בהתמדה ולנשירה מעמדות עבודה . אבטלה היא תופעה רווחת בקרב אוכלוסיית האנשים המתמודדים עם מוגבלויות שונות . שיעור האבטלה של אנשים עם מוגבלות בישראל עומד על כ 12 אחוזים — גבוה בכמעט פי שניים משיעור האבטלה של אוכלוסייה ללא מוגבלות . בארצות הברית ובאירופה מתייחסים לאבטלה זו כתופעה בממדים של " מגפה חברתית . " שיעור האבטלה בקרב נכי הנפש בארצות הברית מגיע ל 75 עד 90 אחוזים , ובאנגליה ל 61 עד 73...  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ