1. מבוא

דמה כי אי אפשר להפריז בחשיבות קיומו של מרחב עבודה שיהיה נעים ומאפשר , וכזה המספק לעובדים ולספקים כאחד תנאים הוגנים . כל ארגון צריך לשאוף למטרה ניהולית שהיא שילוב דיבידנדים עסקיים ומוסריים כאחד . בעידן שבו מרבית העובדים משויכים לדור ה X ויותר ויותר לדור ה , Y סביבת עבודה המספקת עניין ומשמעות לצד תנאי עבודה משופרים היא תנאי חשוב לשימור צוות עובדים איכותי . תנאי העבודה ורווחתם של העובדים , כגון איזון בין הבית לעבודה , פעילויות רווחה ופנאי , בטיחות וביטחון תעסוקתי , נגישות , גיוון תעסוקתי ואף היכולת להתנדב במסגרת העבודה , הנם חלק מהמרכיבים היוצרים סביבת עבודה ראויה ואיכותית . מרכיבים אלה משפיעים ישירות על תפיסת הארגון מבפנים ומבחוץ , על שביעות רצון העובדים והזדהותם עם הארגון וכפועל יוצא מכך — על תפוקותיהם ונאמנותם לארגון .  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ