ב. מהי תרומה אפקטיבית? על מדידה ואפקטיביות התרומה

מדידה וכימות של מרכיבים כגון נתחי שוק , שביעות רצון לקוחות , יעדי מכירות ופרמטרים רבים נוספים , הם חלק בסיסי בתרבות הארגונית הרווחת במגזר העסקי . עם זאת , בקרב החברה האזרחית , המדידה הכמותית נפוצה פחות . התופעה המבורכת שלה אנו עדים לאחרונה , של חיזוק הקשרים והשותפויות בין המגזרים ( עסקים וארגונים חברתיים או סביבתיים , למשל , ( מסייעת להטמעת תרבות המדידה גם בקרב המגזר השלישי : תורמים , בעיקר כאלה המורגלים בשפה העסקית , שבה תוצאות , מדידה וכו' הן חלק מהחשיבה והתרבות הארגונית , יכולים לקדם את הטמעת העקרונות הללו גם בקרב העמותות שלהן הם תורמים . עם זאת , חשוב לעודד את המדידה והדיווח בדרך חיובית של מימון הערכה ומדידה ובקשת מידע ונתונים על השגת תוצאות ולא בצורה של כפייה או איום בהפסקת התרומה . בנוסף , יש להקפיד על ניסוח , תיאום והתאמה של המדדים לעולם החברתי , באופן שלא יתפרש כהתנשאות או ככפייה של השפה העסקית . באופן זה יכול הארגון ליישם את העקרונות שמנחים אותו בפעילותו העסקית גם בפעילותו הקהילתית , מכיוון שגם בפעילות זו דרושה חשיבה רציונלית וקבלת החלטות מבוססת מידע . מודל למיפוי ומדידה של חב...  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ