פרויקט דגל קהילתי מסוג פרויקט מרכזי ווליום של סלקום, לחינוך מוזיקלי, מאפשר התנדבות עובדים במגוון פעילויות. )צילום: עברי ורבין(