ו. הפקת לקחים ובניית ידע ארגוני בנושא התנדבות

קיימות סיבות רבות מדוע מומלץ לייצר סביב ההתנדבות מערכת של הפקת לקחים , אשר משתפת ומערבת את העובדים ומכוונת לשיפור מתמיד באפקטיביות של המתנדבים ושל עצם התרומה לקהילה . דווקא בפעילויות התנדבות ניתן לרתום את העובדים על ידי מתן מענה לבקשותיהם והתחשבות מרבית בלקחים וברעיונות שהם מעלים . פעילות זו יכולה להגביר את שביעות הרצון של העובד ואת ההזדהות שלו עם הפירמה , כאשר הוא מבחין שמתייחסים ברצינות לרעיונותיו ומיישמים אותם . לכל חברה עסקית ולכל שותף קהילתי מאפיינים משלהם , אבל קיום מערכת לומדת , אשר מעבדת ומתקשרת את הידע הארגוני הנצבר , חיוני לבניית מערך התנדבות קבוע המתאים לאופי הארגון והולך ומשתפר עם השנים .  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ