ג. ניהול תרומות בזמן אסון

עברי ורבין , — ”getgreen " הפורטל הסביבתי , פורסם לאחר אסון השרפה בכרמל , ינואר . 2011 בזמן השרפה בכרמל בשנת 2010 היינו עדים לתופעה יפה של התגייסות לאומית מקיר לקיר . ההתעניינות הציבורית והעסקית בנעשה באזור השרפה נותבה ותורגמה על ידי קק"ל וגופים נוספים לבקשות תרומות וסיוע . הדבר , כמובן , מחמם את הלב ומראה את ישראל במיטבה . יחד עם זאת , נשאלת השאלה האם נכון ויעיל לתרום תוך כדי האסון עצמו , כאשר טרם הובהר מהו הצורך האמיתי . בשבוע הראשון לאחר האסון בכרמל , כאשר עשרות גופים עסקיים ניסו בכל דרך אפשרית להרים תרומה או להתנדב לכל מה שקשור במישרין או בעקיפין לשרפה , הגיעה רמת ההתנדבות לקיצוניות — ממש רבו על המשך אימוצים . כך למשל , לפחות שני בנקים התחרו מי יאמץ ראשון את פנימיית " ימין אורד" ויזכה בראשוניות ובבידול , והיו גופים בכרמל שממש ניתקו את הטלפונים כיוון שלא עמדו בעומס הפניות לסיוע . בפרספקטיבה של זמן , נשאלת השאלה לגבי תזמון ומיקום התרומות במקרים של צורך מיידי או אסון , כדוגמת השרפה בכרמל , שכן קיים מתח בין הרצון להכות בברזל בעודו חם , הן מבחינה רגשית והן מבחינה שיווקית , לבין היכולת ל...  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ