ב. דחייה של בקשת תרומות

איך לומר " לא" — שקיפות במדיניות הקהילתית המעבר לערך השקיפות הנו חשוב בפני עצמו . מומלץ לפרסם את המדיניות הקהילתית כדי למנוע בקשות לא רלוונטיות לתרומות ולסיוע , שאינן נופלות בגבולות הגזרה של האסטרטגיה הקהילתית . במקרה שבכל זאת מגיעות בקשות שאינן בתחום המדיניות הקהילתית של הארגון , חשוב לענות בהחלטיות , בבהירות ובנימוס לבקשות סיוע , תוך ציון האסטרטגיה הקהילתית הקיימת והפעולות שהארגון כבר עושה למען הקהילה . דבר זה יקטין את מידת החיכוך והאכזבה המלווה מכתבי דחייה בדרך כלל .  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ