ג. מעורבות בקהילה — הדיבידנד הארגוני והעסקי

" עסקים אינם יכולים להצליח בחברות כושלות" — אמירה זו של מועצת העסקים העולמית לפיתוח בר קיימא WBCSD — World Business Council for ) ( Sustainable Development מחדדת צד נוסף ברציונל של מעורבות עסקית בקהילה . החל במודל הפורדיזם , שבו הגדיר הנרי פורד , מייסד יצרנית המכוניות פורד , את עובדיו כקהל היעד הראשון שצריך להיות מסוגל לרכוש מכונית פורד , התבסס שילוב של מוסר ועסקים , שעל פיו , אם יהיה טוב לקהילה יהיה גם טוב לעסק . יתרונות למעורבות אסטרטגית בקהילה מעבר ליתרונות הבסיסיים של אחריות תאגידית ( ר' פרק כללי ) התומכת במוניטין ומשפרת את שביעות רצון העובדים , אסטרטגיה ברורה של מעורבות בקהילה יכולה לתרום גם לנושאים הבאים : › חיזוק הקשר עם מחזיקי העניין — מעורבות אסטרטגית ארוכת טווח בקהילה יוצרת מטבע הדברים מערכות יחסים חזקות יותר עם מחזיקי העניין מאשר תרומה חד פעמית . › בניית הערכה ואמון — מעורבות אסטרטגית הנבנית נכון מחזקת את המוניטין ואת האמון בעוצמתה ובכוונותיה של החברה התורמת . › הדגמת מנהיגות — חברה עסקית אשר משקיעה ממרצה ומכוחותיה בצורה פרו אקטיבית בקהילה , מייצרת איתות של הובלה ומנהיגות . ...  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ