מעבר מפיזור למיקוד. ניידת מדעית לנוער של מכון וייצמן למדע בהפעלת אפלייד מטריאלס, דוגמה למיקוד קהילתי. )צילום: יחסי ציבור מכון ויצמן(