16. ארגוני סביבה בישראל

בישראל פועלים עשרות ארגוני סביבה , במטרה לקדם נושאים סביבתיים תוך שימוש באמצעי פעולה שונים . הארגונים הפעילים ביותר יכולים לשמש כמקור ידע , כל ארגון בתחומו , ולעתים לסייע בהדרכה בפעולות ובמהלכים סביבתיים . חלקם הובילו ומובילים מאבקים סביבתיים חשובים , חלקם פועלים לקידום חקיקה , וחלקם מסייעים יום יום בהעלאת המודעות הציבורית ולכן חשוב להכירם . מקורות : http : // www . sviva . net ; http : // hasviva . co . il להלן כמה מן הארגונים הבולטים בפעילותם בישראל : החברה להגנת הטבע החברה להגנת הטבע היא הגוף הסביבתי הגדול והראשון בישראל . זוהי עמותה ציבורית הפועלת מאז 1953 במטרה לשמור על הסביבה , על ערכי הטבע , הנוף והמורשת ההיסטורית והתרבותית של האדם בישראל ובכלל . בנוסף , העמותה פועלת כדי לחנך להכרת הסביבה ולידיעת הארץ ופועלת בקרב רשויות השלטון להגברת מודעותם לנושאי הסביבה ולהגברת נכונותם לפעול למען קידום חקיקה שומרת סביבה וקידום תכנון ידידותי ומאוזן לסביבה ופיתוח בר קיימא . החברה מפעילה בתי ספר שדה וקהילות עירוניות . אתר החברה להגנת הטבע : www . teva . org . il המחבר מכהן בוועד המנהל של החברה לה...  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ