ב. תוכניות מתאר ארציות

נוסף על החקיקה הסביבתית , יש תוכניות מתאר ארציות שלהן נגיעה והשלכות סביבתיות : תמ"א : 13 תוכנית זו מגדירה את פעילות הפנאי כשימוש הקרקע העדיף של רצועת החוף , ואוסרת על בנייה שאינה הכרחית עד ל 100 מטר מקו המים ( כמו מגורים פרטיים , לדוגמה . ( תמ"א : 35 תוכנית זו מבחינה בין חמישה מרקמים ( לפי אזורים המאפשרים פיתוח , פיתוח מוגבל ואזורים לשימור , ( ומטרתה לתת מענה לצורכי הפיתוח של המדינה תוך שמירה על השטחים הפתוחים למען הדור הזה והדורות הבאים . תוכנית זו מגדירה גם שמירה והגנה על ערכי טבע , חקלאות , נוף ומורשת . התוכנית מעודדת תחבורה ציבורית וצמצום הנזקים הסביבתיים הנגרמים כתוצאה מבנייה ומפיתוח .  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ