ג. תקן ISO 14001

תקן ISO 14001 הוא תקן סביבתי המהווה סטנדרט למערכת ניהול איכות סביבה בארגון . בדומה לתקן האיכות , ISO 9001 התקן מתאים לכל ארגון בכל תחום — חברה עסקית , משרד ממשלתי ואפילו יחידה צבאית . התקן זהה לתקן ISO 14001 הבינלאומי , למעט התאמות קלות למשק ולתנאים בישראל . ארגון הנושא את התקן הוא ארגון המוכר ככזה הנוקט אמצעים בכדי לממש את מחויבותו לסביבה , בייצור , בשירות ובפעולות אחזקה . מערכת הניהול הסביבתי בוחנת את הסיכונים של הארגון לסביבה בתחומים כגון מזהמים , פסולת , גורמי רעש והיבטים אסתטיים , וקובעת מטרות ויעדים בתהליכי התכנון והייצור , בשילוב שיקולים סביבתיים . תקן ISO 14001 מאשר כי מערכת הניהול עומדת בסטנדרטים שהוא מציב . יתרונות תקן ISO 14001 מעבר ליתרונות הברורים של צמצום ההשפעה על הסביבה והנזק הסביבתי , עמידה בתקן יכולה על פי מכון התקנים להעניק יתרונות נוספים : › יתרון תחרותי — הערך המוסף שבזכאות לתקן מעניק לארגון יתרון שיווקי על מתחריו .  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ