ב. מערכת ניהול סביבתית 12 — הסעיפים העקרוניים

מערכת ניהול סביבתית אפקטיבית ומקיפה תעסוק בתחומים הבאים : . 1 השפעות סביבתיות : זיהוי כל ההשפעות המהותיות של הארגון על הסביבה ( למשל פליטות גזי חממה או השפעה על מגוון המינים . ( . 2 מחויבות לחוק : זיהוי כל ההתחייבויות הסביבתיות הרגולטיביות והוולונטריות של הארגון הנובעות מהשפעותיו הסביבתיות העיקריות . . 3 ממונה סביבתי : הגדרת בעל תפקיד בארגון כאחראי על מערכת הניהול הסביבתית אשר מדווח על נושא זה להנהלה . . 4 חלוקת אחריות : זיהוי המשמעות והאחריות הסביבתית של כל מחלקה ובעלי תפקידים רלוונטיים בארגון . זיהוי זה יסייע ביצירת שיתופי פעולה עתידיים . . 5 הבנת ההשלכות : הגדרת המשמעויות הכספיות ( למשל החזר ההשקעה — , ( ROI הלוגיסטיות ( תשתית נדרשת ושינוי נהלים קיימים ) והעסקיות של כל מחויבות סביבתית . . 6 מטרות ויעדים : הצבת מטרות , יעדים ותוכניות ליישומם , באופן מדיד ובתוך מסגרת זמן מוגדרת . . 7 הדרכה ורתימת עובדים : הקמת מערכת הדרכה שתפעל לרתימת עובדי החברה לנושא הסביבתי , להסברת התוצאות האפשריות של סטייה מנהלים סביבתיים ולהבנת המשמעויות הסביבתיות של תפקידיהם , לצד הכרת היתרונות הכרוכים במהלכים ...  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ