א. החלת מערכת ניהול סביבתית

מהי מערכת ניהול סביבתית ? מערכת ניהול סביבתית ( EMS — Environmental Management System ) הנה מערכת ניהול המשמשת לפיתוח וליישום המדיניות הסביבתית של הארגון ולניהול ההיבטים הסביבתיים שלו . מערכת זו היא חלק מכלל מערכות הניהול של הארגון . מערכת ניהול סביבתית מסייעת לארגון להוציא לפועל את תוכניתו לצמצום ההשפעה השלילית של פעילותו על הסביבה , באמצעות בדיקה וסקירה מקיפות ומהימנות של כלל השפעות הארגון על הסביבה , חלוקת תפקידים ברורה בארגון , הצבת מטרות ויעדים , הבניית נוהלי עבודה ופעילות , השרשת נוהלי תיעוד , מדידה ובקרה ועוד . מערכת ניהול כזו יכולה להיות פנימית או חיצונית , אך ארגונים המבקשים להעמיד את מערכת הניהול הסביבתית שלהם בסטנדרט מסוים ומוכר , יכולים לעשות זאת על פי תקן — ISO 14001 תקן בינלאומי אשר קיים גם כתקן במכון התקנים הישראלי ( ר' סעיף ג' . ( ISO 14001 — כלי מוכר נוסף לבניית ולהטמעת מערכת ניהול סביבתית הוא ה EU Eco-Management and Audit ) EMAS ( Scheme של האיחוד האירופי . הצעד הראשון בהחלת מערכת ניהול סביבתית בארגון הוא ביצוע סקר של המצב הקיים מבחינה סביבתית ( מצוי מול רצוי , ( הנק...  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ