13. צוות ירוק ארגוני

הקמתו של צוות מתנדבים ירוק היא דרך טובה להטמיע חשיבה סביבתית בחברה , להביא לשינוי בתרבות הארגונית ולרתום את העובדים סביב מטרה משותפת : להיות חלק מארגון בעל מודעות סביבתית , הפועל כדי לצמצם את השפעת פעילותו על הסביבה ואף לתרום לה . התפיסה שרווחה עד לפני מספר שנים , שעל פיה נושאי הסביבה מטופלים בעיקר על ידי אגף התפעול או אב הבית , כבר אינה מספקת . חברה המבקשת ליצור שינוי תרבותי אמיתי ומעמיק חייבת להסתמך על רוח הארגון ומחויבות העובדים , ולא רק על ציות להנחיות ולהוראות .  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ