12. מודלים סביבתיים

לשם העמקת הדיון הסביבתי בחרנו לכלול כמה מודלים המשפיעים גם מעבר לאחריות הסביבתית בחיי היומיום של הארגון , ומהווים תשתית לכיווני חשיבה נוספים בדבר הפעילות העסקית .  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ