ו. מקרי בוחן והשראה

מרכז מבקרים רמת הנדיב מרכז המבקרים רמת הנדיב בזיכרון יעקב נושא כיום את הדגל מבחינת בנייה ירוקה , וזכה לתקן הישראלי לבנייה ירוקה בדירוג מצטיין ובתקן . LEED ניתן לראות בו תכנון אקלימי העושה שימוש פסיבי במקורות אנרגיה , גג ירוק , פיתוח נוף חסכוני במים המשתלב בסביבה הטבעית , וללמוד ממנו על ניהול אתר בנייה בר קיימא , מערכת אנרגיה גיאו תרמית , מערכות טיהור מים שחורים ואפורים , פאנלים פוטו וולטאים ועוד . מפעל הפיס בשנת 2007 החליט מפעל הפיס , כחלק מתפיסת האחריות החברתית הכוללת , לסייע לרשויות מקומיות בהקמת מבנים ירוקים . מכיוון שבמסגרת המבנים שעליהם חל התקן נמצאו אז רק מבני מגורים או משרדים , כינס מפעל הפיס , בתיאום עם המשרד להגנת הסביבה , ועדת היגוי המורכבת ממומחים בתחום לצורך קביעת קריטריונים והנחיות לבנייה ירוקה במבני ציבור . מסמך ההנחיות שגובש התבסס על תקנים מובילים בעולם וסייע למפעל הפיס לעמוד מאחורי היוזמה להחיל את תקן הבנייה הירוקה גם על מבני ציבור . בזכות פעולה זו , החל משנת 2010 רשאיות רשויות מקומיות לקבל תוספת של עד 10 % מגובה מענק הבנייה , על פי אמות המידה , לצורך תכנון וביצוע של א...  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ