ג. האם בניינים ירוקים עולים יותר?

ההתייחסות המסורתית לסקטור הבנייה היא כאל סקטור יציב , אשר חווה שינויים מועטים יחסית בשנים האחרונות בטכנולוגיה ובדפוסי צריכת משאבים . עד לאחרונה התפיסה הקיימת היתה כי בנייה ירוקה יקרה יותר באופן משמעותי מבנייה קונבנציונלית , איננה רווחית והיא בעלת תועלת כלכלית נמוכה . מיותר לציין שהנחות אלה היוו מכשול שהאט את התפתחות התחום . חברות וארגונים שבנו מבנים ירוקים , חרף ההנחות המסורתיות , הראו בתוך מספר לא רב של שנים כי לא כך הדבר . מחקר שנעשה בארצות הברית והשווה עלויות של בניינים ירוקים לעלויות התכנון של בנייה קונבנציונלית של אותם בניינים , הראה כי עלות הבנייה הירוקה גבוהה מעלות הבנייה הקונבנציונלית בפחות מ . 2 % רוב ההפרש נגרם כתוצאה מזמן תכנון אדריכלי והנדסי , ומהזמן הנדרש לשילוב פרקטיקות של בנייה מקיימת בפרויקטים . עוד העלה המחקר , כי ככל שהמאפיינים הירוקים ישולבו בפרויקט בשלב מוקדם יותר של התכנון , כך העלות תהיה נמוכה יותר . כמו כן נמצא כי יש ירידה בעלויות עם העלייה במספר הבניינים הירוקים כתוצאה מרכישת ניסיון על ידי הגורמים העוסקים בתחום והתפתחות שוק מקומי לנושא . טכנולוגיות מתוחכמות יכו...  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ