ב. מהם יתרונותיו של בניין ירוק?

נוסף על התועלת הסביבתית המובהקת , לאלמנטים רבים בבניין הירוק יש השפעה חיוביות על השוהים בו , לדוגמה , התועלת של תאורה ואיכות אוויר פנים מבנית היא לכל שוהה במבנה באשר הוא . נוסף לאלמנטים אלה יש גם יתרונות בעלי ערך כספי , כגון יעילות עובדים בחברה , ירידה בימי מחלה וכיוצא בזה . יתרונות הבנייה הירוקה : › חיסכון במים ובאנרגיה › הפחתת פסולת › שיפור איכות פנים המבנה › שיפור ברווחת העובד ועלייה בפרודוקטיביות › ירידה בעלויות בריאות העובדים ( ירידה במספר ימי מחלה ) › צמצום עלויות התחזוקה והתפעול › חיסכון בחומרי גלם › חיסכון בעלויות חיצוניות של זיהום אוויר , פליטות גזי חממה וכיוצא בזה .  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ