ב. צמצום צריכת האנרגיה במשרד ובארגון

שלב ראשון : בקרה ומדידה › חשבון אנרגיה — הכנת רשימה של כל המכשירים הנמצאים במשרד בשימוש קבוע ושאינו קבוע . רישום המספר במונה שעון החשמל בתחילת ובסיום כל יום עבודה . › בדיקת צריכת החשמל של המשרד מחוץ לשעות הפעילות , כדי לדעת כמה חשמל צורך המשרד כתוצאה ממכשירים המחוברים לחשמל או הנמצאים במצב שינה . › חישוב טביעת הרגל הפחמנית : יש באינטרנט מחשבונים לחישוב טביעת הרגל הפחמנית על בסיס חישוב נתוני צריכת החשמל , שימוש ברכבים ועוד ( ר' סעיף — 4 ניהול פחמן . ( מחשבון לדוגמה מופיע באתר http : // www . carbonfootprint . com / calculator . aspx › ניתן כמובן גם לפנות ליועצים סביבתיים מקצועיים לסיוע . שלב שני : הפחתת הצריכה — מעבר לחשיבה חסכונית חשוב להמשיך את מדידת צריכת החשמל בכל השלבים כדי לדעת כמה כסף ואנרגיה חוסכים השינויים . › כיבוי מוחלט של כל המכשירים שאינם בשימוש ( מצב standby אינו כבוי וצורך אנרגיה . ( כיבוי מסך המחשב בסיום יום העבודה ובהפסקת עבודה של 30 דקות לפחות : מסך מחשב שולחני העובד שמונה שעות יכול לייצר 600 ק"ג גזי חממה בשנה . › הקפדה על כיבוי מכשירים בנקודת מקור החשמל . כך מופחתת צר...  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ