ב. כיצד זה עובד?

תפיסת המשרד הירוק מתייחסת לשבעה תחומים עיקריים : אנרגיה , פסולת , מים , נייר , מזון , נסיעות וחינוך . בשורות הבאות תמצאו עקרונות כלליים לניהול ירוק של תחומים אלו . מידע נוסף ומעמיק יותר על כל אחד מהתחומים ניתן למצוא בערכים נוספים במדריך . צריכת אנרגיה צמצום בצריכת האנרגיה וטביעת הרגל הפחמנית של הארגון יצמצמו פליטות של פחמן דו חמצני ויביאו גם לצמצום בהוצאות . הנחיות בדבר צמצום יעיל של צריכת האנרגיה ניתן למצוא בסעיף " יעילות אנרגטית" בהמשך הפרק . פסולת פסולת — צמצום צריכה , שימוש חוזר ומחזור › הפרדת פסולת : התקנת פחים נפרדים לפסולת זכוכית , פלסטיק , נייר ופסולת אלקטרונית . אם אין בקרבת מקום נקודות איסוף לפסולת מופרדת , ניתן לפנות לעירייה או לרשות המקומית . בערים ובמועצות מקומיות כבר החל התהליך של הפרדת פסולת לזרם רטוב ( אורגני ) וזרם יבש , וניתן לפנות אל הרשות המקומית כדי לתאם את האיסוף מהמשרד . כמו כן ניתן לחבור לגינה קהילתית שכנה ולתרום את הפסולת האורגנית לייצור קומפוסט . › שימוש בכלים רב פעמיים : הקטנת השימוש בכוסות ובכלים חד פעמיים . שימוש בכלים רב פעמיים הוא חסכוני יותר , בריא יותר ...  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ