א. מהו משרד ירוק?

תפיסת ה"משרד ירוק" מתארת ארגון שההתנהלות היומיומית בו מביאה בחשבון שיקולים סביבתיים , ושואפת לצמצם במידת האפשר את השפעתו השלילית על הסביבה . המעבר לניהול של משרד ירוק הוא פשוט יחסית , ונעשה בעיקר באמצעות העלאת מודעות העובדים ושימוש באמצעי בקרה שבהישג יד . משרד ירוק משלב את ההיבטים הסביבתיים בתחום צריכת האנרגיה והחשמל של המשרד , פסולת , מים , נייר , מזון ונסיעות . הטמעת הפעולות הירוקות בשילוב הדרכות והעשרת העובדים , על ידי הקמת צוות מתנדבים ירוק ותקשור פנימי של הפעילות תגדיל את האפקטיביות .  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ