המדריך לשמירה על הסביבה של מגדל: חוברת טיפים לשמירה על המשרד בבית ובסביבת העבודה )כתיבה ב־‭,Good Vision‬ עיצוב: סטודיו ‭)Wee‬