7. משרד ירוק

עליית המודעות הסביבתית מורגשת כאמור בתחומים רבים : השקעות וכלכלה , תכנון ואדריכלות , אנרגיה ומים , הם רק חלק מהתחומים שבהם נוגע השינוי . למרות זאת , רוב האנשים אינם מודעים לגודל ההשפעה שלהם על הסביבה , ולהבדל ששינויים קטנים יחסית בהתנהלות היומיומית יכולים לעשות . במרבית הפעמים , צעדים פשוטים והגיוניים , כגון כיבוי האורות והמכשירים , הדפסה מחושבת , התייעלות בנסיעות , צריכת אנרגיה וטיפול בפסולת , מצמצמים את השפעת פעילות המשרד על הסביבה , ובדרך גם חוסכים בהוצאות . הבנה זו הביאה לפיתוח תפיסת המשרד הירוק גם ובעיקר בקרב חברות בעלות אופי משרדי ( המגזר הפיננסי והשירותי ) כחלק מהתוכנית הסביבתית של הארגון .  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ