ג. תקנים ורגולציה

כדי לוודא שהאירוע באמת ירוק , ניתן להעמידו במבחן תקן , BS 8901 התקן הבריטי לאירועים ירוקים . התקן פותח במיוחד לתעשיית האירועים כדי לסייע למפיקים להפיק אירוע מקיים יותר ( ר' מודל לתכנון בהמשך . ( התקן מגדיר את הדרישות לניהול אירוע מקיים כדי להבטיח גישה מאוזנת ומתמשכת בנוגע לפעילות הכלכלית והאחריות הסביבתית והחברתית הקשורות לאירועים . תקן זה דורש מארגונים לאבחן ולזהות את השפעתם על הסביבה , על החברה ועל הכלכלה כדי למזער את השפעתם השלילית . התקן מכיל עקרונות מרכזיים אשר נמצאים בתקנים אחרים בתחום כגון : ISO 9001 ( ניהול איכות ISO 14001 , ( ( ניהול סביבתי ) ו BS OHSAS 18001 ( ניהול בריאות ובטיחות . ( עקרונות מרכזיים בתקן : מודל לתכנון אירוע ירוק על פי תקן BS 8901  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ