ב. כיצד לקיים אירוע ירוק?

חשוב לעבוד על פי שלושה עקרונות מנחים : . 1 חשיבה סביבתית וחברתית משלב התכנון : כדי לקיים אירוע ירוק אמיתי , חשוב שלא להתייחס אל הנושא הסביבתי והחברתי כאל גורם זר נוסף שיש לקחת בחשבון , אלא להחיל את החשיבה הסביבתית על האירוע כולו עוד משלב התכנון הראשוני . כך תוכלו להציע פתרונות אלטרנטיביים הולמים ובמסגרת התקציב , ולערוך אירוע שהשפעתו על הסביבה תהיה מינימלית . . 2 ניהול סביבתי וחברתי לאורך שרשרת האספקה : יש להפיץ את נגזרות הניהול הסביבתי לאורך כל שרשרת האספקה — החל בנורות , המפות והפרחים , ועד נוסף לתחומים אלה , אפשר להביא בחשבון בתכנון האירוע נדבכים נוספים של אחריות תאגידית , כגון שקיפות , אתיקה ודיאלוג עם מחזיקי עניין , הן בקרב הספקים והן כלפי פנים החברה . › שקיפות : מקסום המידע המפורסם באופן ברור , הבהיר למחזיקי העניין הרלוונטיים . › אתיקה לאורך שרשרת האספקה : הקפדה יתרה על העסקה הוגנת , שכר מינימום , איסור אפליה וכיוצא בזה בכל רמות שרשרת האספקה , ביניהם ספקים ונותני שירותים . › דיאלוג עם מחזיקי עניין : הגדרת מטרות ותיאום ציפיות מול מחזיקי עניין נבחרים , תיאום והתייחסות אל הגורמים שעש...  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ