א. מהו אירוע ירוק?

אירוע ירוק הוא כזה אשר שם לו למטרה לצמצם את השפעתו השלילית על הסביבה למינימום האפשרי . בתכנון אירוע ירוק נבחנים האספקטים הסביבתיים של מרכיביו השונים — החל במיקום האירוע , דרך צריכת האנרגיה שהוא דורש , ועד הפסולת שהוא מייצר . לאחר מכן , ובהתאם לצורך ולנסיבות , נעשות ההתאמות הדרושות . כיצד אירוע ירוק תורם לחברה ? אירועים מהווים את כרטיס הביקור של הארגון כלפי מגוון רחב של מחזיקי עניין , ולכן מדיניות של אחריות סביבתית בתחום זה תתרום משמעותית למיצוב החברה כחברה ערכית , המובילה בתחום האחריות הסביבתית . פרסום האירוע בקרב הציבור הרחב או המגזר העסקי שאליו משתייכת החברה כאירוע ירוק , מעניק לאירוע ולחברה ערך מוסף , ומבדל אותה מיתר החברות . בשנים האחרונות , עם הגברת המודעות לחשיבות שבהפגנת אחריות סביבתית בקיום אירועים , נכנסו התכנים הירוקים גם לקורסי ההפקה למיניהם , כדוגמת קורס בבית הספר " המפיקים , " למפיקי אירועים . ( www . hamefikim . co . il )  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ