5. תחבורה בת־קיימא

בישראל של , 2012 כאשר מחיר הדלק מתקרב ל 8 שקלים לליטר , יותר ויותר חברות מבינות , גם אם דרך סעיף ההוצאות הכספיות , את חשיבותה של תחבורה בת קיימא . כלי הרכב בישראל אחראים לכ 95 % מסך פליטות הפחמן החד חמצני ולכ 28 % מתחמוצות החנקן הנפלטות כתוצאה משרפת דלקים ( נתוני המשרד להגנת הסביבה . ( שיפורים טכנולוגיים שנעשו בכלי הרכב לאורך השנים הביאו אמנם למגמת ירידה בכמות הפליטות לרכב , אך העלייה המתמשכת במספר כלי הרכב הפרטיים גורמת להמשך פליטות בכמויות אדירות . מעבר לפליטות גזי חממה ומזהמי אוויר , בניית כבישים נוגסת בשטחים הפתוחים ופוגעת במרקמים אקולוגיים . נתונים מדאיגים אלה , בצירוף העלייה המתמשכת במחירי הדלק , גורמים לחברות רבות לחפש פתרונות כגון תחבורה ירוקה .  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ