ה. היכן מציבים את גבולות החישוב?

לצורך המדידה יש לאפיין את גבולות הארגון , כלומר , להגדיר את הגבולות הארגוניים לדיווח . כמו כן , מתבצעת הגדרה של הגבולות התפעוליים של הארגון ומיפוי מקורות הפליטה . בשלב זה מתבצעת הפרדה בין שלושה סוגי פליטות , המכונים " מכלולים" . ( scopes ) › מכלול — 1 פליטות ישירות : פליטות ממקורות המופעלים ונשלטים על ידי הארגון , כגון ייצור עצמי של חשמל , חום או קיטור ; שרפת דלקים פוסיליים ( גנרטורים , רכבי חברה וכיוצא בזה ;( תהליכים כימיים או פיזיקליים כגון ייצור מלט , אלומיניום , דשן וכיוצא בזה . › מכלול — 2 פליטות עקיפות כתוצאה מצריכת אנרגיה : פליטות כתוצאה מצריכת חשמל , קיטור , מים חמים וכיוצא בזה שלא יוצרו על ידי הארגון . › מכלול — 3 פליטות עקיפות שאינן כתוצאה מצריכת אנרגיה ישירה של הארגון : פליטות כתוצאה מצריכת מים , פליטות של גזי חממה מפסולת בתהליך פירוק בעת הטמנה , פליטות כתוצאה מצריכה של נייר , טיסות ופעילות קבלני משנה . תרשים גבולות מדידת פחמן , של פרוטוקול GHG ( מכלול 2 , 1 ו ( 3 ( http : // www . ghgprotocol . org ) הגדרת הגבולות היא אחד השלבים המאתגרים בתהליך , מכיוון שלא ברור היכן נכון ...  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ