ד. ניהול פחמן בארגון — כיצד ניתן לצמצם את טביעת הרגל הפחמנית?

כדי לצמצם את טביעת הרגל הפחמנית של הארגון , ניתן ליישם בארגון " ניהול פחמן , " המגדיר מדידות , צמצום ובקרה על פליטות ה CO הנובעות מפעילות החברה . ניתן לחשב באופן עצמאי את פליטות הפחמן באמצעות מחשבונים אינטרנטיים , כגון באתר : . http : // www . carbonfootprint . com / calculator . aspx מחשבונים אלה יעילים ומהירים , אך מתאימים יותר לחישוב פליטה לאדם או משפחה . לחישוב מהימן ומדויק של טביעת הרגל עבור ניהול פחמן לאורך זמן בארגון , בתהליך מסודר של איסוף נתונים , התאמת מקדמי פליטה מתאימים , בקרה ומעקב , כדאי לפנות ליועץ מומחה שילווה את התהליך . ניהול פחמן בחמישה שלבים : מדידה של טביעת הרגל הפחמנית כיום › קביעת יעדי פליטות › זיהוי הפעולות שיאפשרו צמצום פליטות מרבי במינימום מאמץ › כתיבת תוכנית פעולה › מדידה מחדש לצורך המשך פעולה תפיסת Good Vision לחישוב טביעת הרגל הפחמנית וכתיבת דו"ח טביעת הרגל , מתבססות בדרך כלל על ה . GHG Protocol הפרוטוקול מגדיר , בין השאר , גבולות ארגוניים ותפעוליים של מצאי הפליטות , מהן פליטות ישירות ולא ישירות וכיצד לאמת אותן . בישראל החל לפעול כפיילוט בשנת 2011 מערך וו...  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ