ב. מהי טביעת רגל פחמנית?

טביעת כף רגל פחמנית ( Carbon Footprint ) היא מדד המעריך את ההשפעה של כל פעילות אנושית על תופעת שינוי האקלים . המדד מתייחס לכמות גזי החממה הנפלטים כתוצאה מפעילות אנושית כגון תחבורה , תעשייה ושימוש בחשמל . הגזים הנפלטים מצטברים באטמוספרה ויוצרים את אפקט החממה . מילון אוקספורד מגדיר טביעת רגל פחמנית כ"כמות הכוללת של פליטות ישירות ובלתי ישירות של פחמן דו חמצני וגזי חממה אחרים , המיוחסת לפעילות מסוימת . " יחידת המדידה היא של טון שווה ערך פחמן דו חמצני , ( CO e ) היות שהפחמן הדו חמצני מהווה את הגז העיקרי מבין ששת גזי החממה הנכללים במדד זה . ניתן לחשב את טביעת הרגל הפחמנית עבור אדם , ארגון , מוצר וכיוצא בזה . בנסיעה ברכב , לדוגמה , יהיה זה הדלק שנשרף במנוע המייצר כמות מסוימת של פחמן דו חמצני הנפלטת לאטמוספרה . הכמות הנפלטת תלויה בקצב צריכת הדלק ובמרחק הנסיעה . כאשר אנו מדליקים את המזגן , אנו צורכים למעשה חשמל , שבתהליך הייצור שלו נפלטה כמות מסוימת של . CO גם למזון שאנו אוכלים תרומה לטביעת הרגל הפחמנית , המגולמת בכמות ה CO שנפלטה במהלך הכנתו והובלתו . חישוב טביעת הרגל הפחמנית של חברה הוא למעש...  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ