א. מהי מדיניות סביבתית של תאגיד?

מדיניות סביבתית מייצגת את עמדת הארגון ביחס להשפעותיו על הסביבה שבה הוא פועל . מטרת מסמך המדיניות היא להוות אבן פינה של התוכנית לצמצום השפעה מזיקה של הארגון על הסביבה בכל המובנים : פליטות גזי חממה , ניהול וצמצום פסולת , התייעלות בצריכת משאבים מתכלים וכדומה , כפי שנושאים אלה באים לידי ביטוי הן בפעילות הלוגיסטית והן בליבה העסקית של הארגון . בכדי להקנות למסמך המדיניות הסביבתית תוקף מעשי , יש לבנותו כחלק אינטגרלי מאסטרטגיית החברה , בדומה לכל מסמך הצהרת כוונות או מדיניות בתחומים אחרים , ולוודא שהוא אכן נוגע לכל חלקי פעילותה היומיומית . עצם פרסום המדיניות לציבור כמסמך רשמי של התאגיד מקנה חשיבות לתהליך ומשפר את השקיפות אל מול מחזיקי העניין .  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ