1. מבוא

אחריות הסביבתית של עסקים התפתחה בישראל בשנים האחרונות בגלל מגוון סיבות , החל בעליית מודעות הציבור לנושאים הירוקים , דרך עליית מחירי הדלק , החשמל והמים ועד רגולציה מתפתחת והצטרפות ישראל לגופים ולתהליכים בינלאומיים , כגון ארגון המדינות המפותחות OECD ותהליך קיוטו . בפרק זה ננסה לסקור את הרקע לתהליכים העוברים על המשק הישראלי בצד תיאור מגוון נושאים ופרקטיקות ניהוליות הרלוונטיים למגזר העסקי כגון גיבוש מדיניות ארגונית , " בנייה ירוקה , " " תחבורה ירוקה , " " אירועים ירוקים" ועוד .  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ