7. הוראת והדרכת אתיקה

קורסים באתיקה עסקית מהווים זה זמן מה יסוד חובה בתוכניות הלימודים בבתי ספר למנהל עסקים בארץ ובעולם . ואולם המציאות העסקית הארגונית יוצרת צורך לשלב בין תוכני אתיקה קלאסיים לבין נושאים חדשים , כמו לדוגמה , סוגיות אתיות בהתנהלות ברשתות החברתיות ובאינטרנט . לימוד האתיקה העסקית נועד לסייע לסטודנטים להבין את משמעות וחשיבות האתיקה בהקשר של סביבה עסקית מורכבת ורב תרבותית , וכן בזיהוי סוגיות אתיות בוערות ומורכבות שעמן מתמודדים מנהלים בתקופתנו . ההדרכה האתית במקומות העבודה מתמקדת בדרך כלל יותר בהעלאת המודעות לרובד הערכי שבהתנהלות ובקבלת ההחלטות היומיומית ובהבנת המשמעויות וההשלכות של התנהלות לא אתית וכן במתן כלים לאבחן ולהתמודד עם דילמות אתיות מול כל מחזיקי העניין . ארגון שבי"ל — שקיפות בינלאומית — ישראל עמותת שקיפות בינלאומית — ישראל נוסדה בשנת 1999 על ידי פרופ' דוב יזרעאלי , ופועלת לקידום נורמות של אתיקה ושקיפות כחלק מהמאבק לצמצום השחיתות בחברה הישראלית . העמותה הנה השלוחה הישראלית של ארגון שקיפות בין לאומי העולמי , , Transparency-International המקדם שקיפות כחלק מהמאבק בשחיתות . העמותה פועלת בשי...  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ