6. קודים מיוחדים

במקרים מסוימים ניתן לשקול לגבש קוד אתי ייחודי לחלקים מהארגון , כמו להנהלה ולדירקטוריון מחד גיסא , או לחברות הבנות מאידך גיסא , בכדי להתאים את הקוד לצרכים הספציפיים של חלקי הארגון . כך לדוגמה , בשנת 2012 גיבשה Good Vision קוד אתי לדירקטוריון של חברה ממשלתית מובילה . קוד זה נועד " לעודד תרבות של יושר ואחריות , לסייע לדירקטורים להבין ולהתמודד עם סוגיות אתיות ולספק מנגנונים לדיווח על התנהגות לא ראויה" ( מתוך הקוד , ( והתייחס בין השאר לגורמים ספציפיים , כגון : מקצועיות בסביבת העבודה , ניגוד עניינים וטובות הנאה , שימוש הולם במידע ובנכסים והימנעות מניצול הזדמנויות אישיות והתחייבות לדיווח על התנהגות לא ראויה . SOX בעקבות קריסתה של חברת אנרון ( ר' ערך " ממשל תאגידי" במילון המונחים ( מינה הנשיא בוש את הסנטורים סרבנס ואוקסלי להכין הצעה להגברת אמון המשקיעים בחברות . החוק , המכונה Sarbanes Oxley Act על שם מציעיו , מכיל כמה צעדים אשר נועדו להגביר את הבקרה ולהשיב את האמון בתאגידים . עיקרי החוק הם : › הפרדה בין ייעוץ לביקורת של חברות ראיית החשבון › מומחיות פיננסית בקרב חלק מחברי הדירקטוריון › רוטציה ש...  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ