א. מדידה ובקרה

אמרתו של מומחה הניהול פיטר דרוקר , " מה שלא נמדד , לא מנוהל , " תקפה גם במקרה של הקוד האתי . מומלץ מאוד לבצע מדידה של התרבות האתית והתפיסות לגבי מידת האתיקה בארגון לפני תחילת התהליך , במהלכו , ולאחר תקופת זמן מסוימת , כדי לקבל משוב מעצב , הן לצרכים הארגוניים והן לתקפות התהליך עצמו . קיימות כמה שיטות שבהן ניתן למדוד את התרבות האתית הארגונית : › סקר עמדות על בסיס המערכות הארגוניות הקיימות ( יכול לכלול 15-10 שאלות . ( › ראיונות עומק עם מחזיקי עניין . › בחינה של התלונות והשאילתות שהוגשו לממונה האתיקה , לקו האנונימי או לוועדת ההיגוי . עדכון ורענון הקוד אחת לכמה שנים מומלץ לחדד , לתקף ולרענן את הקוד האתי . קבלת משובים מהשטח ו / או שינויים משמעותיים כגון מיזוג או חילופי הנהלה , יכולים להוות הזדמנות לרענון . עדכון ורענון הקוד יכולים להיעשות בתהליך קצר ושקט , או באופן משתף ומעמיק יותר , בהתאם לצורך . על פי דירוג מעלה לשנת , 2012 מומלץ במסגרת עדכון הקוד : › לסקור את הדילמות והאתגרים העומדים בפני החברה והסקטור . › להפעיל ועדת היגוי עם הרכב מגוון ( רצוי עם יועץ חיצוני . ( › לסקור משובים על הקוד ממ...  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ