קפה דילמה — פעילות להטמעת הקוד האתי אשר זכתה לציון לשבח בתחרות מצוינות במשאבי אנוש של המי"ל 2011