תוכנית אתיקה

לאחר שלב הגיבוש והכתיבה , וכדי להטמיע את הקוד בצורה אפקטיבית ואופטימלית בארגון , מומלץ לחבר תוכנית אתיקה הכוללת את הנקודות הבאות : › העמקת המודעות להוראות החוק והקוד האתי בקרב חברי הארגון . › פיתוח והתאמה של תהליכים , רוטינות ונהלים , שבהם מנגנוני בקרה ואכיפה . › בניית תפקיד ועדת אתיקה ונציב האתיקה בארגון . › שימוש במנגנוני למידה והתפתחות . › עידוד אקלים אתי . א . טרום הטמעה לאחר סיום כתיבת הקוד ואישורו על ידי ההנהלה והדירקטוריון , יש לתכנן את שלב ההשקה , המהווה למעשה את המפגש הראשון של עובדי החברה אשר טרם לקחו חלק בתהליך , עם הקוד ותכניו . מומלץ להתבסס על אירוע קיים אשר יכול להוות פלטפורמה מכבדת לחלוקת הקוד ו / או לוודא כי כל מנהל מחלק את הקודים ליחידתו בליווי הסבר על אודות הערכים והנורמות המצופים מעובדיו . בכל מקרה , כדי להקנות לקוד האתי את המעמד והחשיבות הראויים לו , מומלץ שלא לשלוח את הקוד לעובדים בדואר הפנימי או להשאיר להם את הקוד על השולחן , כנהוג לעתים בקמפיינים פנים ארגוניים . בארגונים רבים מקובל לשלוח מכתב מנכ"ל , המציין את החשיבות שהוא רואה בתהליך האתיקה בארגון , או לקיים טקס...  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ