יתרונות הקוד האתי

עבור הארגון , לקיומו של קוד אתי כמה יתרונות מרכזיים : › ניהול מוניטין › חיזוק הזהות התאגידית › ניהול סיכונים והזדמנויות › שביעות רצון העובדים › חדשנות ולמידה א . כתיבת הקוד האתי הקוד האתי הנו נדבך משמעותי המהווה את המשענת , הסימוכין והמצפן האתי של הארגון . כאשר הוא נכתב ומוטמע כהלכה , הוא מהווה כלי התומך באסטרטגיה הכוללת של הארגון ומחזק אותה . החברות בישראל כותבות ומגבשות את הקוד בעצמן או באמצעות יועצים חיצוניים , בדרך כלל מתחום האחריות התאגידית , אך לעתים גם בסיוע עורכי דין ורואי חשבון . האתגר לכותבים האתגר לכותבים קוד אתי הוא בשילוב בין נורמות וערכים אוניברסליים לבין הסביבה העסקית והתרבותית של הארגון שעבורו נכתב הקוד . קוד שאינו מכיל מרכיבים ומאפיינים ייחודיים לסקטור ולחברה הספציפית , יהיה מטבע הדברים ערטילאי ואקדמי , וידבר פחות לעובדים . על כן השאיפה היא לאפשר בקוד ביטוי לייחודיות ולצורכי הארגון , ולהביא להתאמתו ולבידולו . ניתן לעשות זאת על ידי תהליך יסודי , שתוצאתו היא קוד מותאם ומאפיין את התרבות הארגונית הספציפית של הארגון ואת ההקשרים הרלוונטיים אליו . כך נתפס הקוד כאותנטי ואמין י...  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ