ב. הסביבה הרגולטורית

חוק החברות החדש 1999 מגדיר כי תכליתה של החברה העסקית היא " לפעול על פי שיקולים עסקיים להשאת רווחיה , " אבל גם " להביא בחשבון במסגרת שיקולים אלה גם את ענייניהם של נושיה , עובדיה ואת עניינו של הציבור . " תפיסה רחבה זו , שגם מצאה ביטוי בפסיקה , בהחלט משאירה מרחב לשיקולים נוספים בהתנהלות העסקית בהקשר של ההתחשבות במחזיקי עניין נוספים . במחצית שנות ה 2000 הוגשה בכנסת הצעת חוק פרטית לטיפוח אתיקה בארגונים וכן קיימות הצעות דומות של הרשות לניירות ערך . בישראל קיימות תקנות לחברות ציבוריות המכונות " ועדת גושן" ברוח " אמץ או גלה" — אמץ לעצמך קוד אתי , או גלה מדוע אין לך כזה . התקנות אינן מחייבות קיומה של תוכנית אתיקה בארגון , אך דורשות להגדיר את בעלי התפקידים ואת התהליכים הרלוונטיים ודורשות מחברות שבחרו שלא לאמץ תוכנית אתיקה להצהיר על הסיבות לכך . בנוסף , חברות המחויבות לחוקי סרבנס אוקסלי — SOX ) החוק האמריקני שאומץ על ידי ישראל לגבי החובה החלה על מנהלי חברות להצהיר על בקרה פנימית אפקטיבית על הדיווחים הכספיים ) נדרשות גם הן לגבש קוד אתי . בהקשר זה כדאי לציין כי בארצות הברית תוקנו בתחילת שנות התשעי...  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ