פרק שני אתיקה עסקית — מאריסטו ועד אנרון

2 . 1 מבוא — מהי אתיקה . 2 על אתיקה ועסקים . 3 קוד אתי . 4 תוכנית אתיקה והטמעת הקוד האתי . 5 מדידה , בקרה ורענון של הקוד האתי . 6 קודים מיוחדים . 7 הוראת והדרכת אתיקה התכונה החשובה ביותר של מנהיג היא אתיקה . אנשים לא ילכו אחרי מי שאינם יכולים להאמין בו . נורמן אוגוסטין , לשעבר מנכ"ל תשלובת לוקהיד מרטין  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ