ו. דירוג מעלה

ארגון מעלה הוא ארגון גג של חברות ישראליות המקדמות אחריות תאגידית . הארגון הוקם בשנת 1998 והוא חלק מרשת עולמית של ארגוני עסקים המקדמים אחריות תאגידית . מעלה מתפעלת משנת 2003 את דירוג מעלה , שהוא הדירוג החשוב והגדול ביותר בישראל . דירוג מעלה מדרג חברות ציבוריות ופרטיות בישראל על פי קריטריונים של אחריות תאגידית . הדירוג בוחן ומדרג את ביצועי החברות המובילות במשק בתחום האחריות התאגידית , לפי שישה קריטריונים : › אתיקה בעסקים › זכויות אדם וסביבת עבודה › מעורבות בקהילה › איכות הסביבה › ממשל תאגידי ( פרק חובה לחברות ציבוריות , ורשות לאחרות ) › דיווח חברתי סביבתי הקריטריונים של המדד מתעדכנים על ידי ועדה ציבורית וועדות משנה ציבוריות , שבהן חברים מנהלים בכירים מהעולם העסקי , המגזר השלישי ואנשי אקדמיה , וכן אנשים ונשים הבולטים בפעילותם החברתית לאורך השנים . בדירוג שפורסם בחודש יוני 2011 השתתפו 85 חברות , מהן 51 חברות ציבוריות ו 34 חברות פרטיות , חברות ממשלתיות וחברות הנסחרות בחו"ל . החברות שהשתתפו בדירוג זה משתייכות למגוון סקטורים רחב ביותר , בין השאר , מוצרי צריכה , נדל"ן , פרמצבטיקה , מלונאות , ...  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ