ה. בדיקת נאותות לדו"ח

בדיקת נאותות ( Assurance ) היא בדיקה שתפקידה לוודא את אמיתות ובהירות הנתונים המדווחים ולהעיד על מהימנותו של הדו"ח . הבדיקה יכולה להתבצע על ידי כל גוף חיצוני לארגון המדווח , החל במחזיקי עניין ( כגון ארגון סביבתי או חברתי ) ועד ליועצים מקצועיים לאחריות תאגידית המוסמכים לבצע בדיקה כזו . דוגמה מהשטח בשנים 2012-2009 ביצעה חברת Good Vision את בדיקת נאותות הדו"ח של בנק הפועלים . להלן חלק מממצאי Good Vision לדו"ח הקיימות של הבנק לשנת : 2010 בדו"ח האחריות התאגידית לשנת 2010 בדו"ח זה ניכר שיפור בהצגת הנתונים בתחומים רבים , כגון הסביבה , הקהילה והמשאב האנושי . אנו סבורים כי הדו"ח כתוב ומנוסח בצורה בהירה , וביכולתו לשקף נאמנה למחזיקי העניין מידע על ביצועי הבנק בתחומים השונים של האחריות התאגידית בתקופה המדווחת . עם זאת , אנו סבורים כי הרחבת הפירוט לעיל נכון שתלווה בפירוט של פערים ותקלות הנחוצים ליצור תמונת עולם מאוזנת ואמינה יותר אצל הקוראים . ועל כן המלצותנו לשיפור בדו"ח זה ולדיווח עתידי הנן : › הצגה רחבה יותר של פערים ונושאים לשיפור בהתנהלות הבנק בתחומים השונים , וכן להציג את אופן הטיפול בהם . › ...  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ